REST API - NUtaxeren.nl

Request (GET)

Het taxateurs overzicht kan opgevraagd worden via de volgende url:
http://www.nuhub.nl/api/xml/postcode/1015/woningwaarde/250000


Parameter Omschrijving Verplicht
formaat Door deze parameter te vervangen in json of xml kan het gewenste output formaat worden bepaald Ja
postcode De 4 cijferige postcode, alleen cijfers Ja
woningwaarde De (geschatte) objectwaarde, alleen cijfers Ja

 
Response


De bovenstaande request geeft het volgende resultaat, maximaal 10 taxateurs, prijs oplopend gesorteerd:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<taxateurs>
  <taxateur id="1035">
    <kantoor>De Bree Makelaardij</kantoor>
    <plaats>Koog aan de Zaan</plaats>
    <validatiekosten>49.50</validatiekosten>
    <tarief>178.50</tarief>
    <tariefinclusief>228.00</tariefinclusief>
    <waardeid>1462</waardeid>
  </taxateur>
  <taxateur id="1024">
    <kantoor>XL-ent Taxateurs & Aankoopmakelaars</kantoor>
    <plaats>Amsterdam</plaats>
    <validatiekosten>54.00</validatiekosten>
    <tarief>184.00</tarief>
    <tariefinclusief>238.00</tariefinclusief>
    <waardeid>1035</waardeid>
  </taxateur>
</taxateurs>

Parameter Omschrijving
id Uniek id per taxateur, dient meegegeven te worden bij elke aanvraag
kantoor Naam van het kantoor van de taxateur
plaats Plaatsnaam van het kantoor van de taxateur
validatiekosten NWWI validatiekosten
tarief Kosten voor de taxatie, exclusief validatiekosten
tariefinclusief Kosten voor de taxatie, inclusief validatiekosten
waardeid Uniek tarief id per taxateur, dient meegegeven te worden bij elke aanvraag

 
 

Request (POST)

Aanvragen kunnen naar de volgende url worden gepost:
http://www.nuhub.nl/api/xml/aanvraag

Let op: alle parameters/nodes dienen meegestuurd te worden, indien niet verplicht mag de waarde leeggelaten worden.

Parameter Omschrijving Verplicht
formaat Door deze parameter te vervangen in json of xml kan het gewenste post formaat worden bepaald Ja

Voorbeeld aanvraag XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<aanvraag>
  <site>tax</site>
  <partnercode>dsignip</partnercode>
  <bedrijfid>1035</bedrijfid>
  <waardeid>1462</waardeid>
  <nwwi>1</nwwi>
  <standaard>0</standaard>
  <voorletters>A.</voorletters>
  <achternaam>Tester</achternaam>
  <geslacht>man</geslacht>
  <straat>Keizersgracht</straat>
  <huisnummer>75</huisnummer>
  <postcode>1015 CE</postcode>
  <woonplaats>Amsterdam</woonplaats>
  <email>info@nuhub.nl</email>
  <telefoon>020-737242165</telefoon>
  <mobiel>06-12345678</mobiel>
  <taxatiedoel>Aankoop</taxatiedoel>
  <geldverstrekker>Rabobank</geldverstrekker>
  <wozwaarde>250000</wozwaarde>
  <straat2>Keizersgracht</straat2>
  <huisnummer2>75</huisnummer2>
  <postcode2>1015 CE</postcode2>
  <woonplaats2>Amsterdam</woonplaats2>
  <opmerkingen></opmerkingen>
</aanvraag>


Parameter Omschrijving Verplicht
site Vaste waarde voor NUtaxeren.nl Ja
partnercode Unieke code per patner, neem contact op voor meer informatie Ja
bedrijfid Uniek id per taxateur, zie response van GET request Ja
waardeid Uniek id per tarief, zie response van GET request Ja
nwwi NWWI, taxateurs unie of tvi gevalideerde aanvraag, 1 = ja, 0 = nee (indien nwwi 1 is, dient standaard 0 te zijn) Ja
standaard Niet gevalideerde aanvraag, 1 = ja, 0 = nee (indien standaard 1 is, dient nwwi 0 te zijn) Ja
voorletters Voorletters of voornaam, maximaal 200 tekens Ja
achternaam Maximaal 200 tekens Ja
geslacht Vaste waardes: man / vrouw Ja
straat Straatnaam van de aanvrager, maximaal 200 tekens Ja
huisnummer Huisnummer van de aanvrager, maximaal 20 tekens Ja
postcode Postcode van de aanvrager, maximaal 7 tekens Ja
woonplaats Woonplaats van de aanvrager, maximaal 200 tekens Ja
email E-mailadres van de aanvrager, maximaal 200 tekens Ja
telefoon Telefoonnummer van de aanvrager, maximaal 11 tekens, alleen cijfers en '-' Ja
mobiel Mobiel nummer van de aanvrager, maximaal 11 tekens, alleen cijfers en '-' Nee
taxatiedoel Vaste waardes: Aankoop / Verkoop / Oversluiten hypotheek / Financiering / Verbouwing / Anders Ja
geldverstrekker Geldverstrekker van de aanvrager, maximaal 200 tekens Ja
wozwaarde De (geschatte) woningwaarde, alleen cijfers, zie GET request Ja
straat2 Straatnaam van het te taxeren object, maximaal 200 tekens Ja
huisnummer2 Huisnummer van het te taxeren object, maximaal 20 tekens Ja
postcode2 Postcode van het te taxeren object, maximaal 7 tekens Ja
woonplaats2 Woonplaats van het te taxeren object, maximaal 200 tekens Ja
opmerkingen Eventuele vragen en opmerkingen Nee

 
Response


De bovenstaande request geeft als resultaat indien correct ontvangen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<result>
	<code>100</code>
	<aanvraagid>1392</aanvraagid>
</result>

De bovenstaande request geeft als resultaat indien niet correct ontvangen (diverse error meldingen mogelijk):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<error>
	<code>215</code>
	<message>Parameter incorrect: alleen 'postcode' toegestaan</message>
</error>

Parameter Omschrijving
code Indien correct ontvangen '100', anders een foutcode
aanvraagid Uniek ID voor deze aanvraag, indien correct ontvangen
message Foutmelding uitgeschreven

 
Aanvraag response codes


Code Omschrijving
100 Aanvraag correct ontvangen
205 Parameter incorrect: output formaat kan alleen 'json' en 'xml' zijn
210 Parameter incorrect: 'postcode' mag alleen uit 4 cijfers bestaan
215 Parameter incorrect: alleen 'postcode' toegestaan
220 Object waarde incorrect: alleen cijfers toegestaan
225 Parameter incorrect: enkel toegestaan zijn; 'appartement', 'eengezinswoning', 'tweeondereenkap' of 'vrijstaand'
230 Paramater incorrect: enkel toegestaan zijn; 'woningwaarde', 'wozwaarde', 'aankoop', 'verkoop' of 'woningsoort'
235 Object m2 incorrect: alleen cijfers toegestaan
240 Parameter incorrect: alleen 'm2' toegestaan
245 Parameter incorrect: alleen 'woningsoort' toegestaan
250 Een of meerdere doorgegeven parameters incorrect, zie documentatie
255 De volgende verplichte velden zijn leeg:
260 Parameter incorrect: de 'site' paramater kan enkel de volgende waardes bevatten; 'tax', 'bog', 'aan', 'ver', 'nrg' en 'bkk'
265 De volgende verplichte parameters/nodes zijn niet aanwezig:
300 Dubbele aanvraag
400 Partner niet gevonden
500 Waarde id niet gevonden
600 Bedrijf niet gevonden
 
Gegevens invullen
Gegevens invullen Vul de voorwaarden en postcode in.
Tarieven vergelijken
Tarieven vergelijken Vergelijk de verschillende tarieven.
Vrijblijvende offerte
Vrijblijvende offerte Vul uw persoonsgegevens in en vraag een offerte aan.